ICT voor webwinkels: Wat is ITIL-certificering?

 ICT voor webwinkels: Wat is ITIL-certificering?

ITIL is een wereldwijd kader van best practices voor IT-servicemanagement, gericht op het verminderen van risico’s, het verbeteren van klantrelaties en het ondersteunen van IT-omgevingen. Lees verder om te ontdekken wat ITIL-certificering is, de voordelen ervan en de weg naar ITIL-certificering.

Wat is ITIL?

ITIL staat voor de IT Infrastructure Library, een internationaal geaccepteerd raamwerk voor de levering van IT-services. De ITIL beveelt best practices aan voor IT service management (ITSM) ter ondersteuning van de standaardisatie van verschillende processen en stadia in de IT-levenscyclus.

De ITIL begon in de jaren tachtig toen het Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) van het Verenigd Koninkrijk de noodzaak zag om gestandaardiseerde richtlijnen op te stellen om inconsistenties tussen de steeds diverser wordende IT-architecturen te voorkomen. 

De eerste versie van ITIL werd uitgebracht in 1989, maar het raamwerk wordt nog steeds herzien, onder toezicht van Axelos. De huidige versie, ITIL 4, is geëvolueerd om tegemoet te komen aan de behoeften van IT-beheerders die zich aanpassen aan nieuwere IT-beheer benaderingen. Naast best practices voor incidentenbeheer en voortdurende verbetering behandelt het dus ook cloud computing, automatisering, AI, DevOps en Agile.

ITIL erkent het belang van de integratie van ITSM met andere bedrijfsgebieden door zich te richten op zeven leidende principes, zoals beschreven door IFS Assyst: 

– Focus op waarde

– Begin waar je bent

– Ga iteratief vooruit met feedback

– Werk samen en bevordert de zichtbaarheid

– Denk en werk holistisch.

Voordelen van ITIL-certificering

De voordelen van ITIL-certificering strekken zich uit tot zowel het individu als de IT-omgeving. Denk aan deze belangrijkste voordelen.

Hoger verdienpotentieel 

Personen met ITIL 4 certificaten kunnen meer verdienen. Je hebt een aanduiding die jouw kennis aantoont van de rol die ITSM kan spelen bij het bereiken van grotere bedrijfsdoelstellingen. Bovendien, aangezien ITIL gericht is op waarde en het stroomlijnen van ITSM-inspanningen, zullen werkgevers meer betalen voor mensen die hen kunnen helpen geld te besparen door operationele kosten te verlagen.

ITIL-gecertificeerden kunnen doorgaans functies krijgen als CIO, VP van IT, IT-directeuren, IT-managers, service delivery managers, IT-project managers en IT-businessanalisten. Payscale meldt dat het gemiddelde jaarsalaris voor professionals met een ITIL-certificering $102.000 per jaar bedraagt. Je salaris zal variëren afhankelijk van je rol, ervaringsniveau, locatie en het bedrijf waarvoor je werkzaam bent.

Verhoogde efficiëntie en effectiviteit

Het ITIL-raamwerk helpt IT-beheerders bij het verbeteren van service tijdlijnen en klanttevredenheid. De certificering leer je ook over best practices om de zichtbaarheid en flexibiliteit van de IT-omgeving te vergroten. 

Beter risicobeheer 

ITIL 4 benadrukt het belang van feedback van de klant. Inzicht in de publieke perceptie van IT-dienstverlening kan helpen bij het anticiperen op risico’s. Tegelijkertijd gaat het ITIL-raamwerk over het integreren van ITSM in de bedrijfscultuur. Het verbeteren van de samenwerking tussen teams kan silo’s doorbreken, wat ook helpt om bedrijfsrisico’s te verminderen.

onlino

Related post

Leave a Reply